Klasa – VIII b


Szanowni Państwo,

Targi Lublin jako organizator największych Targów Edukacyjnych w województwie lubelskim przygotował dla uczniów klas ósmych i maturzystów KATALOG EDUKACJA 2022/2023.

To publikacja internetowa, w której znajdą Państwo następujące informacje:

  • listę szkół ponadpodstawowych, uczelni wyższych i innych placówek edukacyjnych.
  • aktualne kierunki studiów
  • wymagania rekrutacyjne
  • terminy rekrutacji
  • dodatkowe informacje

Katalog jest dostępny bezpłatnie w wersji online pod linkiem:  https://online.pubhtml5.com/gdpc/gciq/

Prosimy o udostępnienie Katalogu na łamach Państwa portali internetowych oraz na fanpageach w mediach społecznościowych wraz z linkiem do przeglądania Katalogu – https://online.pubhtml5.com/gdpc/gciq/

W załączniku przesyłam banner oraz krótką informację.

Mając nadzieję, że nasza publikacja ułatwi dostęp do informacji o szkołach i uczelniach zachęcamy do przekazania niniejszego maila wychowawcom i rodzicom tegorocznych absolwentów.

Na str. 53-54 znajduje się informacja o rekrutacji w języku ukraińskim.

Zachęcamy również do udostępnienia wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/1393936257729394

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: https://edukacja.targi.lublin.pl/pl/


1) wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.


biologia – ZASADY OCENIANIA – Wymagania biologia Klasa 8

chemia – ZASADY OCENIANIAWymagania z chemii

historia – Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z historii

WOS – zasady oceniania WOS – kl 8wymagania – WOS

język angielski – Zasady ocenianiaKryteria wymagań

geografia – Zasady oceniania – 

informatyka – zasady oceniania. klasa 8wymagania klasa 8

język niemiecki – ocenianianie – j. niemiecki

język polski – wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

wychowanie fiz. – zasady oceniania.WF

matematyka – ZASADY OCENIANIA