Nauczyciele

Agnieszka Tarasiuk – informatyka (dyrektor)

Anna Baryła – edukacja wczesnoszkolna, plastyka (wychowawca klasy I)

Joanna Ciok- edukacja wczesnoszkolna (wychowawca klasy II)

Małgorzata Dudzińska – edukacja wczesnoszkolna (wychowawca klasy III )

Ewa Tymosiewicz – biologia, przyroda, chemia (wychowawca klasy IV)  

Tomasz Ściuba – wychowanie fizyczne (wychowawca klasy V)

Monika Kalisz – język angielski (wychowawca klasy VI)

Elżbieta Karwowska – matematyka, informatyka (wychowawca klasy VII)

Maria Karpińska – wychowanie fizyczne, EDB , technika (wychowawca klasy VIII a) 

Małgorzata Koźmińska – j. polski, historia (wychowawca klasy VIII b) 

Marzena Zawisza – j. polski

Izabela Krzysiak – geografia

Beata Domańska-Waszczuk – język niemiecki 

Kacper Korniluk – fizyka, matematyka

Grażyna Lewczuk – religia, wdż

Magdalena Siuciak – język polski, biblioteka   

Sylwia Świć – język angielski, muzyka

Iwona Szuciak – wos

Anna Pasicz – nauczyciel współorganizujący

Małgorzata Niewiadoska – pedagog

Monika Januszko – psycholog szkolny

Edyta Kuźmicz – logopeda