Ogłoszenia

Podręczniki szkolne na rok szkolny 2022-2023

  • podręczniki do przedmiotu RELIGIA – kupują rodzice
  • pozostałe podręczniki – kupuje szkoła/organ prowadzący

zarządzenie dyrektora szkoły – Zarządzenie podręczniki 2022-23

Zestaw podręczników:

Religia – podręczniki 2022-2023


Telefony pomocy

Pod numerem telefonu 800 12 12 12 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. (bezpłatny numer telefonu) 

Dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka – 800 12 12 12

Telefon zaufania dzieci i młodzieży – 116 111 

Telefona zaufania osób dorosłych – 116 123 Telefona zaufania młodych – 22 484 88 04

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA – 800 199 990    codziennie    16.00 do 21.00         

TELEFON ZAUFANIA HIV/AIDS – 801 888 448

TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI – 800 100 100 
od poniedziałku do piątku 12.00 do 15.00

 

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO – 800 702 222

TELEFON ZAUFANIA „UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE”
– 800 889 880  codziennie 17.00 do 22.00         

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” – 800 120 002 

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH (BĘDĄCYCH W ŻAŁOBIE) – 800 108 108                                       czynny od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 20.00


Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022-2023