Dokumenty szkolne

Statut Szkoły: UjednoliconystatutSP-1.09.2020

Zmiany w Statucie Szkoły: 


Program wychowawczo-profilaktyczny: program W-P 2021-22


Regulamin Szkoły Podstawowej: regulamin SP w Milanowie


Użyczanie podręczników: użyczanie podręczników

regulamin użyczania podręczników: regulamin użyczania


Regulamin biblioteki szkolnej: regulamin-covid-wrzesień


Regulamin egzaminów poprawkowych: egzamin poprawkowy


Regulamin stołówki szkolnej: regulamin stołówki


Regulamin świetlicy szkolnej: regulamin świetlicy


Regulamin wycieczek szkolnych: regulamin wycieczek


Regulamin dyskotek szkolnych: regulamin dyskotek SP Milanów


Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia… Procedury


Dowożenie uczniów: 

ZFŚS: regulamin – ZFŚS